Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu                                                  Strona główna | Kontakt

Turnus rehabilitacyjny - II przetarg
Dodano: 02.07.2015

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm) Zamawiający - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu informuje, o wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy na organizację turnusu rehabilitacyjnego usprawniająco-rekreacyjnego w ramach realizacji w 2015r. projektu pn. "Program aktywizacji społecznej w powiecie mieleckim" na lata 2013-2015 w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

TREŚĆ   ROZSTRZYGNIĘCIA

Trening kompetencji, indywidualna terapia psychologiczna - 2 przetarg
Dodano: 29.06.2015

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu

z siedzibą 39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 34,

tel. /17/ 7800450, fax. /17/ 7800473

www.pokl.pcprmielec.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:

wybór wykonawcy na przeprowadzenie Treningu kompetencji i umiejętności społecznych, Indywidualnej  terapii psychologicznej, w ramach realizacji projektu pn. „Program aktywizacji społecznej w powiecie mieleckim" w latach 2013-2015 w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1

Priorytet VII  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

TREŚĆ  OGŁOSZENIA

TREŚĆ SIWZ

Zespół ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo - 2 przetarg
Dodano: 29.06.2015

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu

z siedzibą 39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 34,

tel. /17/ 7800450, fax. /17/ 7800473

www.pokl.pcprmielec.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:

wybór Wykonawcy na przeprowadzenie zespołu ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych

w ramach realizacji w 2015 r. projektu pn. „Program aktywizacji społecznej w powiecie mieleckim" na lata 2013-2015 w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1

Priorytet VII  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

TREŚĆ  OGŁOSZENIA

TREŚĆ  SIWZ

Szacowanie wartości zamówienia - zespół ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo - 2 postępowanie
Dodano: 24.06.2015

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu w związku z realizacją projektu pn. „Program aktywizacji społecznej w powiecie mieleckim" w roku 2015 w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia zwraca się z prośbą o przedstawienie szacunkowej ceny na zorganizowanie zespołu ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych dla ok. 25 osób niepełnosprawnych w ilości 20 godzin zajęć dla każdej osoby w celu poprawy ogólnej sprawności i wydolności organizmu (w ramach instrumentu aktywizacji zdrowotnej).

 

TREŚĆ SZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIACelem głównym projektu jest: poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych poprzez integrację społeczną, rehabilitację zdrowotną, ułatwienie dostępu do rynku pracy, zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych, w tym przez osoby zatrudnione...             [czytaj więcej]      ©2009 PCPR w Mielcu | wykonanie: yStudio

    Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
    w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Aktualności   |   Dokumenty   |   Galeria   |   Archiwum  |   Kontakt