Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu                                                  Strona główna | Kontakt

Zapytanie ofertowe - dowóz na turnusy rehabilitacyjne
Dodano: 01.07.2014

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu zaprasza do złożenia ofert na świadczenie usług transportowych związanych z dowozem osób niepełnosprawnych - beneficjentów ostatecznych projektu oraz opiekunów na 3 turnusy rehabilitacyjne i ich odwozem z Mielca.

Zapytanie ofertowe

Zespół ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo - rozstrzygnięcie przetargu
Dodano: 30.06.2014

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. z m) Zamawiający - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Mielcu informuje o wyniku postępowania przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na rok 2014 w przedmiocie wyboru wykonawcy na przeprowadzenie zespołu ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych w ramach realizacji w 2014 r. projektu pn. „Program aktywizacji społecznej w powiecie mieleckim" na lata 2013-2015 w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Rozstrzygnięcie przetargu

Przetarg nieograniczony - zespół ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo
Dodano: 11.06.2014

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu

z siedzibą 39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 34,

tel. /17/ 7800450, fax. /17/ 7800473

www.pokl.pcprmielec.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:

wybór Wykonawcy na przeprowadzenie zespołu ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych

w ramach realizacji w 2014r. projektu pn. „Program aktywizacji społecznej w powiecie mieleckim" na lata 2013-2015 w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1

Priorytet VII  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Ogłoszenie

SIWZ

 

Kursy zawodowe 2014 - rozstrzygnięcie przetargu
Dodano: 03.06.2014

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm) Zamawiający - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Mielcu informuje o wynikach postępowania przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na rok 2014 w przedmiocie wyboru Wykonawcy na przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach realizacji w 2014 r. projektu pn. „Program aktywizacji społecznej
w powiecie mieleckim" w latach 2013-2015 w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyCelem głównym projektu jest: poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych poprzez integrację społeczną, rehabilitację zdrowotną, ułatwienie dostępu do rynku pracy, zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych, w tym przez osoby zatrudnione...             [czytaj więcej]      ©2009 PCPR w Mielcu | wykonanie: yStudio

    Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
    w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Aktualności   |   Dokumenty   |   Galeria   |   Archiwum  |   Kontakt