Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu                                                  Strona główna | Kontakt

Zakończenie kursu "Podstawy obsługi komputera z pakietem MS Office"
Dodano: 31.07.2014

W dniu 30.07.2014r. zakończyły się zajęcia kursu „Podstawy obsługi komputera z pakietem MS Office". Uczestniczyły w nim dwie grupy beneficjentów ostatecznych. Łącznie było to 19 osób niepełnosprawnych. Zajęcia odbywały się w siedzibie firmy Wektor Consulting s.c. w Mielcu, w godzinach dopołudniowych i popołudniowych.

Uczestnicy zdobyli wiedzę teoretyczną z podstaw użytkowania komputerów oraz praktyczne umiejętności pracy w systemie Windows, zarządzaniem plikami i folderami, drukowaniem dokumentów, pracy z aplikacją edytora tekstu, podstawowych operacji edycyjnych, formatowaniem dokumentu, wstawianiem obiektów do dokumentu, pracy z arkuszem kalkulacyjnym, tworzeniem wykresów. Uczestnicy zapoznali się z usługami w sieciach informatycznych, nawigacją między stronami WWW, odbieraniem i wysyłaniem listów, wyszukiwaniem informacji w sieci, obsługą poczty elektronicznej, tworzeniem prezentacji multimedialnych. Wszyscy uczestnicy szkolenia, którzy przystąpili do egzaminu zdali go pomyślnie i ukończyli szkolenie.

Zakończenie kursu "Sprzedawca wraz z obsługą kas fiskalnych i komputerowych programów fakturujących"
Dodano: 31.07.2014

W dniu 30.07.2014r. zakończył się kurs „Sprzedawca wraz z obsługą kas fiskalnych i komputerowych programów fakturujących". Uczestniczyło w nim 9 osób niepełnosprawnych. Zajęcia odbywały się w Zespole Szkół im. Prof. Groszkowskiego w Mielcu, w godzinach popołudniowych. W trakcie kursu beneficjenci ostateczni zdobywali wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne z trzech bloków tematycznych.

Pierwszy blok obejmował tematy z zakresu przepisów prawnych związanych z zawodem sprzedawcy, organizacją zapotrzebowania i przyjmowania dostaw towarów, dokumentacją handlową, odpowiedzialnością sprzedawcy wobec kupującego, komunikacją w procesie sprzedawcy.  Drugi blok obejmował zagadnienia z zakresu obsługi kas fiskalnych (budowy kas fiskalnych, programowania kas, praktycznego zastosowania kas fiskalnych). Natomiast trzeci blok zawierał tematykę związaną z komputerowymi programami fakturującymi (ewidencją kontrahentów, towarów, cen i marż, rejestru sprzedaży i zakupów, wystawiania faktur i rachunków, itd.). Wszyscy uczestnicy szkolenia, którzy przystąpili do egzaminu zdali go pomyślnie i ukończyli szkolenie.

 

Zakończenie kursu "Magazynier z obsługą wózków widłowych"
Dodano: 30.07.2014

W dniu 29.07.2014r. zakończyły się zajęcia kursu „Magazynier z obsługą wózków widłowych". Uczestniczyło w nim 6 beneficjentów ostatecznych. Zajęcia teoretyczne odbywały się w siedzibie Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Mielcu, natomiast zajęcia praktyczne na placu manewrowym przy ul. Przemysłowej.

W ich trakcie uczestnicy zdobyli wiedzę teoretyczną z zakresu wyposażenia magazynu, zapasów magazynowych, budowli magazynowych, wiadomości z zakresu bhp, typów stosowanych wózków jezdniowych, budowy wózka, wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, dozoru technicznego, czynności kierowcy przed, w trakcie i po pracy wózkami. Doskonalili również umiejętności praktyczne w zakresie obsługi komputera w tematyce gospodarki magazynowej, technologii prac magazynowych, nauki jazdy i manewrowania osprzętem wózków podnośnikowych, spalinowych i elektrycznych oraz w zakresie samodzielnej wymiany butli gazowej w wózkach jezdniowych wyposażonych w butle. Po każdej zakończonej części programu szkolenia uczestnicy pozytywnie zaliczyli egzaminy częściowe i egzamin końcowy.

 

Zapytanie ofertowe - dowóz na turnusy rehabilitacyjne
Dodano: 01.07.2014

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu zaprasza do złożenia ofert na świadczenie usług transportowych związanych z dowozem osób niepełnosprawnych - beneficjentów ostatecznych projektu oraz opiekunów na 3 turnusy rehabilitacyjne i ich odwozem z Mielca.

Zapytanie ofertoweCelem głównym projektu jest: poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych poprzez integrację społeczną, rehabilitację zdrowotną, ułatwienie dostępu do rynku pracy, zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych, w tym przez osoby zatrudnione...             [czytaj więcej]      ©2009 PCPR w Mielcu | wykonanie: yStudio

    Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
    w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Aktualności   |   Dokumenty   |   Galeria   |   Archiwum  |   Kontakt