Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu                                                  Strona główna | Kontakt

Zapytanie ofertowe - gadżety promocyjne 2015r.
Dodano: 07.05.2015

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie gadżetów promocyjnych dla beneficjentów ostatecznych projektu systemowego POKL.

Treść zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe - dowozy na turnusy rehabilitacyjne
Dodano: 05.05.2015

Postępowanie prowadzone jest w ramach realizacji projektu pn. „Program aktywizacji społecznej w powiecie mieleckim" w roku 2015, Poddziałanie 7.1.2, Działanie 7.1, Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych związanych z dowozem
osób niepełnosprawnych - beneficjentów ostatecznych projektu oraz opiekunów na
2 turnusy rehabilitacyjne i ich odwozem do Mielca

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - kursy zawodowe 2015
Dodano: 09.04.2015

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm) Zamawiający - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Mielcu informuje, że w wyniku postępowania przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie wyboru Wykonawcy na przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach realizacji w 2015 r. projektu pn. „Program aktywizacji społecznej w powiecie mieleckim" w latach 2013-2015 w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

najkorzystniejszą ofertę złożyli:

 

1)       Kurs „Podstawy obsługi komputera  z pakietem MS Office":

FHU INWES.TOR A. Sławińska, ul. Mogilska 25 p. 905, 31-542 Kraków

cena oferty: 13 047,00 zł brutto,

2)       Kurs „Grafika komputerowa i tworzenie witryn internetowych":

Wektor Consulting s.c. Mariusz Lipiński, Wiktor Cichoń, ul. Sienkiewicza 1, 39-300 Mielec

cena oferty: 6 999,00 zł brutto,

3)       Kurs „Magazynier z obsługą wózków widłowych"

Liga Obrony Kraju Oddział Biura Zarządu Głównego w Krakowie, ul. Pomorska 2,
30-039 Kraków

cena oferty: 7 992,00 zł brutto.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - turnusy rehabilitacyjne 2015r.
Dodano: 08.04.2015

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm) Zamawiający - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Mielcu informuje, że w wyniku postępowania przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy na organizację turnusów rehabilitacyjnych usprawniająco-rekreacyjnych w ramach realizacji w 2015 r. projektu pn. „Program aktywizacji społecznej w powiecie mieleckim" na lata 2013-2015 w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

najkorzystniejszą ofertę złożyli:

 

1)       w zakresie zadania nr 1 określonego w SIWZ, tj. zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego dla 26 osób niepełnosprawnych oraz 4 opiekunów, który  powinien się odbyć nie wcześniej niż od dnia 01.06.2015 roku, a zakończyć nie później niż 22.06.2015 roku:

Związek Rzemiosła Polskiego, ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa

cena oferty: 41 000,00 zł brutto,

2)       w zakresie zadania nr 2 określonego w SIWZ, tj. zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego dla 21 osób niepełnosprawnych oraz 5 opiekunów, który powinien się odbyć nie wcześniej niż od 01.06.2015 roku, a zakończyć nie później niż 22.06.2015 roku:

A1 Polska Jacek Łukowski, ul. Żeromskiego 60/73, 50-312 Wrocław

cena oferty: 46 290,00 zł brutto,

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyCelem głównym projektu jest: poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych poprzez integrację społeczną, rehabilitację zdrowotną, ułatwienie dostępu do rynku pracy, zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych, w tym przez osoby zatrudnione...             [czytaj więcej]      ©2009 PCPR w Mielcu | wykonanie: yStudio

    Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
    w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Aktualności   |   Dokumenty   |   Galeria   |   Archiwum  |   Kontakt