Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu                                                  Strona główna | Kontakt

Rozstrzygnięcie przetargu - zespół ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo - 2 przetarg
Dodano: 13.07.2015

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. z m) Zamawiający - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Mielcu informuje o wyniku postępowania przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na rok 2015 w przedmiocie wyboru wykonawcy na przeprowadzenie zespołu ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych w ramach realizacji w 2015 r. projektu pn. „Program aktywizacji społecznej w powiecie mieleckim" na lata 2013-2015 w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

TREŚĆ  ROZSTRZYGNIĘCIA

 

Rozstrzygnięcie przetargu - trening kompetencji, terapia psychologiczna 2
Dodano: 13.07.2015

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm) Zamawiający - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu informuje o wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na rok 2015 w przedmiocie wyboru wykonawcy na przeprowadzenie Treningu kompetencji i umiejętności społecznych, Indywidualnej  terapii psychologicznej, w ramach realizacji projektu pn. „Program aktywizacji społecznej w powiecie mieleckim" w latach 2013-2015 w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

TREŚĆ  ROZSTRZYGNIĘCIA

Wyjaśnienie do SIWZ - trening, terapia psychologiczna 2 przetarg
Dodano: 06.07.2015

WYJAŚNIENIE

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie wyboru wykonawcy na przeprowadzenie Treningu kompetencji i umiejętności społecznych, Indywidualnej terapii psychologicznej, w ramach realizacji projektu pn. "Program aktywizacji społecznej w powiecie mieleckim" w latach 2013-2015 w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

TREŚĆ WYJAŚNIENIA

Turnus rehabilitacyjny - II przetarg
Dodano: 02.07.2015

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm) Zamawiający - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu informuje, o wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy na organizację turnusu rehabilitacyjnego usprawniająco-rekreacyjnego w ramach realizacji w 2015r. projektu pn. "Program aktywizacji społecznej w powiecie mieleckim" na lata 2013-2015 w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

TREŚĆ   ROZSTRZYGNIĘCIACelem głównym projektu jest: poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych poprzez integrację społeczną, rehabilitację zdrowotną, ułatwienie dostępu do rynku pracy, zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych, w tym przez osoby zatrudnione...             [czytaj więcej]      ©2009 PCPR w Mielcu | wykonanie: yStudio

    Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
    w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Aktualności   |   Dokumenty   |   Galeria   |   Archiwum  |   Kontakt